Kris' Kitchen

Chantrelle Pheasant
Chantrelle Pheasant Posted 233 days ago
Venison Pizza Bake
Venison Pizza Bake Posted 332 days ago

Venison Pizza Bake

Kris' Kitchen - Whitetail Bolognese
Kris' Kitchen - Whitetail Bolognese Posted 325 days ago

Whitetail Bolognese 

Walleye in Lemon Sauce
Walleye in Lemon Sauce Posted 114 days ago
Venison Party
Venison Salad Posted 367 days ago
Spicy Sausage Queso
Spicy Sausage Queso Posted 246 days ago
Wild Mushroom Soup
Wild Mushroom Soup Posted 254 days ago
9 Records - Page 1 of 1