Kris' Kitchen

Chantrelle Pheasant
Chantrelle Pheasant Posted 270 days ago
Venison Pizza Bake
Venison Pizza Bake Posted 368 days ago

Venison Pizza Bake

Kris' Kitchen - Whitetail Bolognese
Kris' Kitchen - Whitetail Bolognese Posted 361 days ago

Whitetail Bolognese 

Walleye in Lemon Sauce
Walleye in Lemon Sauce Posted 151 days ago
Venison Party
Venison Salad Posted 403 days ago
Spicy Sausage Queso
Spicy Sausage Queso Posted 282 days ago
Wild Mushroom Soup
Wild Mushroom Soup Posted 290 days ago
9 Records - Page 1 of 1