Kris' Kitchen

Chantrelle Pheasant
Chantrelle Pheasant Posted 297 days ago
Venison Pizza Bake
Venison Pizza Bake Posted 395 days ago

Venison Pizza Bake

Kris' Kitchen - Whitetail Bolognese
Kris' Kitchen - Whitetail Bolognese Posted 388 days ago

Whitetail Bolognese 

Walleye in Lemon Sauce
Walleye in Lemon Sauce Posted 178 days ago
Venison Party
Venison Salad Posted 430 days ago
Spicy Sausage Queso
Spicy Sausage Queso Posted 310 days ago
Wild Mushroom Soup
Wild Mushroom Soup Posted 318 days ago
9 Records - Page 1 of 1