Kris' Kitchen

Chantrelle Pheasant
Chantrelle Pheasant Posted 202 days ago
Venison Pizza Bake
Venison Pizza Bake Posted 301 days ago

Venison Pizza Bake

Kris' Kitchen - Whitetail Bolognese
Kris' Kitchen - Whitetail Bolognese Posted 294 days ago

Whitetail Bolognese 

Walleye in Lemon Sauce
Walleye in Lemon Sauce Posted 83 days ago
Venison Party
Venison Salad Posted 336 days ago
Spicy Sausage Queso
Spicy Sausage Queso Posted 215 days ago
Wild Mushroom Soup
Wild Mushroom Soup Posted 223 days ago
9 Records - Page 1 of 1