Kris' Kitchen

Chantrelle Pheasant
Chantrelle Pheasant Posted 340 days ago
Venison Pizza Bake
Venison Pizza Bake Posted 438 days ago

Venison Pizza Bake

Kris' Kitchen - Whitetail Bolognese
Kris' Kitchen - Whitetail Bolognese Posted 431 days ago

Whitetail Bolognese 

Walleye in Lemon Sauce
Walleye in Lemon Sauce Posted 221 days ago
Venison Party
Venison Salad Posted 473 days ago
Spicy Sausage Queso
Spicy Sausage Queso Posted 353 days ago
Wild Mushroom Soup
Wild Mushroom Soup Posted 361 days ago
9 Records - Page 1 of 1